హ్యాపీ బర్త్ డే విషెస్ టు సిస్టర్

హ్యాపీ బర్త్ డే విషెస్ టు సిస్టర్

హ్యాపీ బర్త్ డే విషెస్ టు సిస్టర్ సోదరికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలుగు విషెస్ కోట్స్ స్నేహంలో సోదరిగా అనుసరణకు మార్గదర్శకురాలుగా నిలబడుతూ నన్ను నిలబెట్టిన సోదరికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు సంతోషానికి నీ చిరునవ్వు చిరునామా అయితే కష్టానికి చోటులేకుండా పోయింది.. సోదరికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు మనీ మనీ హ్యాపీ రిటర్స్స్ ఆఫ్ ద డే సంతోషంగా ఉంటే కష్టం కూడా ఇష్టంగా మారిపోతుందని నిన్ను చూస్తే తెలుస్తుంది. అలవరుచుకుంటే జీవితం బాగుంటుంది… ఆదర్శప్రాయమైన… Continue reading హ్యాపీ బర్త్ డే విషెస్ టు సిస్టర్

విష్ యు హ్యాపీ బర్త్ డే టు మై డాటర్

విష్ యు హ్యాపీ బర్త్ డే టు మై డాటర్

విష్ యు హ్యాపీ బర్త్ డే టు మై డాటర్… కూతురికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు కోట్స్ తెలుగులో బర్త్ డే విషెస్ కోట్స్ బంగారు తల్లి నీరాక ఇంటికి శుభం. నీ నడక ఇంటికి సందడి. నీవు వెళ్ళిన ఇళ్ళు మహాలక్ష్మికి ఆలవాలం… మనీ మనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే… హ్యాపీ బర్త్ డే టు యు మైడియర్ చిట్టితల్లి… కలసిరాని కాలంలో కలిగావు, ఇంట్లో శుభాల సందడి మొదలయ్యింది… నీవు నిండు… Continue reading విష్ యు హ్యాపీ బర్త్ డే టు మై డాటర్