హ్యాపీ మ్యారేజ్ డే విషెస్ కోట్స్ తెలుగు

హ్యాపీ మ్యారేజ్ డే విషెస్ కోట్స్ తెలుగు

హ్యాపీ మ్యారేజ్ డే విషెస్ కోట్స్ తెలుగులో పెళ్ళిరోజు శుభాకాంక్షలు నూతన దంపతులకు వివాహ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. కొత్తగా పెళ్లైన దంపతులకు పాత దంపతులు కురిపించే శుభాకాంక్షలు పెళ్ళిసందడిలో ఉంటుంది. ఇంకా వివాహమైనా ఏడాదికి పెళ్ళిరోజును గుర్తు పెట్టుకుని మరీ విషెస్ తెలియజేయడం జరుగుతుంది. అందులోనూ మొదటి వివాహ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలపని బంధం ఉండదు. అలా న్యూ మ్యారీడ్ కపుల్స్ మ్యారేజ్ డే విషెస్ తెలియజేయడానికి కొన్ని పెళ్ళి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలుగులో ఎప్పుడూ ఒక్కరి… Continue reading హ్యాపీ మ్యారేజ్ డే విషెస్ కోట్స్ తెలుగు

హ్యాపీ బర్త్ డే విషెస్ టు సిస్టర్

హ్యాపీ బర్త్ డే విషెస్ టు సిస్టర్

హ్యాపీ బర్త్ డే విషెస్ టు సిస్టర్ సోదరికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలుగు విషెస్ కోట్స్ స్నేహంలో సోదరిగా అనుసరణకు మార్గదర్శకురాలుగా నిలబడుతూ నన్ను నిలబెట్టిన సోదరికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు సంతోషానికి నీ చిరునవ్వు చిరునామా అయితే కష్టానికి చోటులేకుండా పోయింది.. సోదరికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు మనీ మనీ హ్యాపీ రిటర్స్స్ ఆఫ్ ద డే సంతోషంగా ఉంటే కష్టం కూడా ఇష్టంగా మారిపోతుందని నిన్ను చూస్తే తెలుస్తుంది. అలవరుచుకుంటే జీవితం బాగుంటుంది… ఆదర్శప్రాయమైన… Continue reading హ్యాపీ బర్త్ డే విషెస్ టు సిస్టర్

బ్రదర్ కు హ్యాపీ బర్త్ డే విషెస్

బ్రదర్ కు హ్యాపీ బర్త్ డే విషెస్

బ్రదర్ కు హ్యాపీ బర్త్ డే విషెస్ సోదరునికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుగు కోట్స్ నీ దయ అమ్మను నీ ఆలోచన నాన్నను మరిపిస్తాయి అన్నయ్యా… నీకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు హ్యాపీ బర్త్ డే టు యు ఆదర్శం అంటూ సాగిన నీ నడక కఠినమే కానీ అది నాకు పూలబాట అయ్యింది. నీవలన మన కుటుంబానికి మరింత గౌరవం… పుట్టిన రోజు సందర్భంగా… హ్యాపీ బర్త్ డే విషెస్ సోదరుడివైనా స్నేహితుడిలాగా సలహా ఇచ్చావు… అవసరంలో… Continue reading బ్రదర్ కు హ్యాపీ బర్త్ డే విషెస్

ఫాదర్ కు బర్త్ డే విషెస్ కోట్స్

ఫాదర్ కు బర్త్ డే విషెస్ కోట్స్

ఫాదర్ కు బర్త్ డే విషెస్ కోట్స్ తెలుగులో తండ్రికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు. ఎవరి జీవితంలోనైనా నాన్న రియల్ హీరోగా ఆదర్శంగా నిలుస్తాడు. బిడ్డను కనడానికి తల్లి మరణంతో పోరాటం చేస్తే, తండ్రి విలువలతో కూడిన జీవితం బిడ్డలకు అందించడానికి సమాజంతో పోరాటం సాగిస్తూనే ఉంటాడు. అటువంటి తండ్రికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడానికి నాన్నకు ప్రేమతో కొన్ని కోట్స్… నాన్నకు నాన్నే సాటి, నాన్నే నాహీరో… మనీ మనీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే… Continue reading ఫాదర్ కు బర్త్ డే విషెస్ కోట్స్

విష్ యు హ్యాపీ బర్త్ డే టు మై డాటర్

విష్ యు హ్యాపీ బర్త్ డే టు మై డాటర్

విష్ యు హ్యాపీ బర్త్ డే టు మై డాటర్… కూతురికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు కోట్స్ తెలుగులో బర్త్ డే విషెస్ కోట్స్ బంగారు తల్లి నీరాక ఇంటికి శుభం. నీ నడక ఇంటికి సందడి. నీవు వెళ్ళిన ఇళ్ళు మహాలక్ష్మికి ఆలవాలం… మనీ మనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే… హ్యాపీ బర్త్ డే టు యు మైడియర్ చిట్టితల్లి… కలసిరాని కాలంలో కలిగావు, ఇంట్లో శుభాల సందడి మొదలయ్యింది… నీవు నిండు… Continue reading విష్ యు హ్యాపీ బర్త్ డే టు మై డాటర్

హ్యాపీ బర్త్ డే విషెస్ టు ఫ్రెండ్

హ్యాపీ బర్త్ డే విషెస్ టు ఫ్రెండ్

హ్యాపీ బర్త్ డే విషెస్ టు ఫ్రెండ్. ఫ్రెండుకు బర్త్ డే విషెస్ కోట్స్ తెలుగులో…. మిత్రునికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు చెప్పే దినం కన్నా గొప్పదినం ఏముంటుంది. ఆపదలో కూడా సాయం అందించే మిత్రునికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడం అంటే మదికి మరింత ఆనందదాయకం. హితమునే కాంక్షించేవాడు స్నేహితుడు అంటారు. అలాంటి హితుడికి పుట్టిన రోజు వస్తే ఆరోజంతా స్నేహితులు చేసే హడావుడికి హద్దే ఉండదు. ఇంకా శుభాకాంక్షలు వెల్లువ ఫ్రెండుపై కురుస్తుంది. ఏడాదికొకమారు వచ్చే మిత్రుని జన్మదినం… Continue reading హ్యాపీ బర్త్ డే విషెస్ టు ఫ్రెండ్