మదర్ బర్త్ డే విషెస్ కోట్స్

మదర్ బర్త్ డే విషెస్ కోట్స్

మదర్ బర్త్ డే విషెస్ కోట్స్ తెలుగులో అమ్మకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అమ్మ నేను పొగిడితే మొదట నిన్నే పొగడాలి… నా పుట్టుక నీకు మరణయాతన కలిగించినా, ఆకష్టం అనుభవించి నన్ను కన్నతల్లిని ఎంతపొగిడినా అది తక్కువే… తల్లీ నీకు నా నమస్కారం. అమ్మ పుట్టిన రోజు నాకు పెద్ద పండుగ. ఇలాంటి పెద్ద పండుగలు ప్రతి సంవత్సరం సంతోషంతో జరగాలి… అమ్మకు హ్యాపీ బర్త్ డే విషెస్ ప్రకృతిలో పెద్ద కష్టం మరణమే అయితే అంత… Continue reading మదర్ బర్త్ డే విషెస్ కోట్స్