హ్యాపీ మ్యారేజ్ డే విషెస్ కోట్స్ తెలుగు

హ్యాపీ మ్యారేజ్ డే విషెస్ కోట్స్ తెలుగు

హ్యాపీ మ్యారేజ్ డే విషెస్ కోట్స్ తెలుగులో పెళ్ళిరోజు శుభాకాంక్షలు నూతన దంపతులకు వివాహ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. కొత్తగా పెళ్లైన దంపతులకు పాత దంపతులు కురిపించే శుభాకాంక్షలు పెళ్ళిసందడిలో ఉంటుంది. ఇంకా వివాహమైనా ఏడాదికి పెళ్ళిరోజును గుర్తు పెట్టుకుని మరీ విషెస్ తెలియజేయడం జరుగుతుంది. అందులోనూ మొదటి వివాహ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలపని బంధం ఉండదు. అలా న్యూ మ్యారీడ్ కపుల్స్ మ్యారేజ్ డే విషెస్ తెలియజేయడానికి కొన్ని పెళ్ళి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలుగులో ఎప్పుడూ ఒక్కరి… Continue reading హ్యాపీ మ్యారేజ్ డే విషెస్ కోట్స్ తెలుగు