విష్ యు హ్యాపీ బర్త్ డే టు మై డాటర్

విష్ యు హ్యాపీ బర్త్ డే టు మై డాటర్

విష్ యు హ్యాపీ బర్త్ డే టు మై డాటర్… కూతురికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు కోట్స్ తెలుగులో బర్త్ డే విషెస్ కోట్స్ బంగారు తల్లి నీరాక ఇంటికి శుభం. నీ నడక ఇంటికి సందడి. నీవు వెళ్ళిన ఇళ్ళు మహాలక్ష్మికి ఆలవాలం… మనీ మనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే… హ్యాపీ బర్త్ డే టు యు మైడియర్ చిట్టితల్లి… కలసిరాని కాలంలో కలిగావు, ఇంట్లో శుభాల సందడి మొదలయ్యింది… నీవు నిండు… Continue reading విష్ యు హ్యాపీ బర్త్ డే టు మై డాటర్