పదవీ విరమణ శుభాకాంక్షలు ఉద్యోగ విరమణ సందర్భంగా

పదవీ విరమణ శుభాకాంక్షలు ఉద్యోగ విరమణ సందర్భంగా

పదవీ విరమణ శుభాకాంక్షలు ఉద్యోగ విరమణ సందర్భంగా నాలుగు మాటలలో శుభాకాంక్షలు. Padavi Viramana Wishes In Telugu padavini viramana cheyadam ante maroka padavi meekoraku khali avutundi kaani ee padaviki meeru vanne teccharu. meeru marinni padavulu alankarinchi jeevitamlo unnta sikharalu adhirohinchalani ashisistu… telipe telugu subhakankshalu. telugulo wishes. పుట్టాక, పెరుగుతూ ఎన్నో విషయాలను నేర్చుకుంటూ, జీవితంలో ఎదుగుతూ అనేక పదవులు నిర్వహిస్తూ, చేస్తున్న పదవికి… Continue reading పదవీ విరమణ శుభాకాంక్షలు ఉద్యోగ విరమణ సందర్భంగా